رئیس شعبه سوم اداره تأمین اجتماعی رشت با بیان اینکه ٤٤٠٠ کارگر ساختمانی رشتی در این شعبه تأمین اجتماعی بیمه شده اند گفت:١١٦١ مقرری بگیر از این شعبه بیمه بیکاری دریافت می کنند.

به گزارش ندای گیلان از رشت،فتح اله بصیری رئیس اداره تامین اجتماعی شعبه سه رشت صبح امروز در نشست خبری  با اشاره به اینکه بیش از ١١٠ هزار نفر از شهروندان رشتی تحت پوشش تامین اجتماعی شعبه سه رشت قرار دارند اظهار داشت : قریب به ٤٥٠٠٠ بیمه شده اجباری و حدود ٣١٠٠٠ راننده بزرگترین گروههای بیمه ای تامین اجتماعی شعبه سه رشت را تشکیل می‌دهند .

وی افزود : نزدیک به ٤٤٠٠ کارگر ساختمانی و بیش از ٧٥٠٠ بیمه شده اختیاری و مشاغل آزاد نیز از جمله افراد تحت پوشش تامین اجتماعی از طریق شعبه سه رشت می‌باشند .

بصیری با اشاره به اینکه تامین اجتماعی شعبه سه رشت با هدف تسهیل فرایندهای کاری وکمک به تسریع امور مراجعان در کلان شهر رشت درسال ٩٥ راه اندازی شده است اذعان داشت : تلاش کرده ایم با تمرکز گروههایی همچون رانندگان و خادمین مساجد و کارگران ساختمانی دراین شعبه ، بصورت مدون وبرنامه ریزی شده امور مربوط به این اقشار را به بهترین شکل دردستور کار قرار دهیم .

رئیس شعبه سه تامین اجتماعی رشت با بیان اینکه بیش از ٨٤٠٠ نفر مستمری بگیر تحت پوشش این شعبه هستند افزود : در یکسال اخیر تعداد ٣٢٥ بازنشسته به مستمری بگیران این شعبه اضافه شده است.

بصیری همچنین اذعان داشت : تعداد ١١٦١ مقرری بگیر از شعبه سه رشت بیمه بیکاری دریافت می کنند .

وی افزود : تامین اجتماعی شعبه سه رشت تا آذرماه سال ٩٦ مبلغ ١٠٥ میلیارد تومان انواع مستمری و بیش از ٢/٥ میلیارد تومان تعهدات کوتاه مدت شامل غرامتها و کمک هزینه ها پرداخت کرده است .