مدیرکل استاندارد استان گیلان در گفتگویی با اعلام خبر پلمپ یک شهربازی غیر استاندار در فومن گفت: شهربازی هایی که از استاندارد لازم برخوردار نباشند با همکاری دستگاه قضایی پلمپ خواهند شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،مدیرکل استاندارد استان گیلان  در گفتگویی با اعلام خبر پلمپ یک شهربازی غیر استاندار در فومن گفت: شهربازی هایی که از استاندارد لازم برخوردار نباشند با همکاری دستگاه قضایی پلمپ خواهند شد.

داریوش اشکانی پورافزود:در سالهای اخیر حوادث زیادی در تجهیزات شهربازی اتفاق افتاده که بررسی های موجود نشان می دهد عموماً یا بدون اطلاع سازمان ملی استاندارد ایران در مراکز تفریحی نصب شده و یا با نتیجه بازرسی مردود یا تاییدیه تاریخ اعتبار گذشته فعالیت می کرده و منجر به بروز حادثه شده اند .

وی خاطرنشان کرد: از آنجا که فعالیت همه تجهیزات بازی که بر اساس مصوبات شورای عالی استاندارد،مشمول مقررات استاندارد اجباری قرار گرفته است درمکان های تفریحی اعم از شهربازی، زمین‌بازی، پارک‌های بازی ،بدون تأییدیه ایمنی استاندارد ممنوع می‌باشد.

اشکانی پور با بیان اینکه  هدف اداره کل استاندارد گیلان تأمین ایمنی و سلامت آحاد جامعه بویژه کودکان و نوجوانان است تصریح کرد: در سال جاری ضمن  هماهنگی با شهرداران و صاحبان و بهره برداران شهر های بازی و تجهیزات تفریحی اقدام به کنترل ،  نظارت ، بررسی و استاندارد سازی تجهیزات تفریحی  نموده است .

مدیرکل استاندار گیلان  با تاکید بر اینکه پس از راهنمایی و ارائه اطلاعات لازم و درصورت لزوم صدور اخطار و تذکر ، از ادامه فعالیت زمین ها و شهر های بازی غیر استاندارد و نا ایمن تا زمان رفع نواقص جلوگیری خواهد شد گفت: در همین راستا  یک شهر بازی در شهرستان فومن پلمب و تا زمان رفع نواقص تعطیل گردید.