در جریان سفر استاندار گیلان به تالش، پروژه تجهیز و نوسازی ورزشگاه پوریای ولی این شهرستان افتتاح شد.

به گزارش ندای گیلان از تالش، در جریان سفر  عباسی به تالش، پروژه تجهیز و نوسازی ورزشگاه پوریای ولی این شهرستان افتتاح شد.

این پروژه شامل تجهیز و نوسازی چمن مصنوعی و نیز استقرار دکل های نور ورزشگاه با ۱۴ میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر رئیس جمهوری و استانی بوده است.
عباسی پس از افتتاح این پروژه در جمع خبرنگاران، با ابراز خرسندی از سومین حضور رسمی خود در تالش و نیز بهره برداری از تجهیز و نوسازی ورزشگاه که موجب نشاط افزایی جوانان ورزشکار و ورزش‌دوست شده، بیان داشت: بهبود سیستم روشنایی، یکی از خواسته ها و آرزوهای نسل جوان منطقه بود و بر این مبنا اهمیت زیادی داشت.
وی اعتبارات اختصاص یافته برای امر ورزش، توسعه سرانه ورزش و سالن های ورزشی را مورد اشاره قرار داد و افزود: این رویکرد در تمامی شهرستان های استان، دنبال می شود.
عباسی حمایت از تیم های مختلف ورزشی گیلان از جمله باشگاه های فوتبال در لیگ های مختلف را رویکرد مدیریت عالی استان خواند.
وی در بخش دیگری از سخنانش، در تشریح دیگر رهاوردهای سفر خود به تالش گفت: آب شرب این شهرستان، وضعیت مناسبی نداشت که با اختصاص اعتبار برای تاسیسات چاه فیلمن از محل اعتبارات سفر رئیس‌جمهوری به گیلان، این مشکل رفع می شود.
اتمام روند ساخت سد لاستیکی تالش، تکمیل پل اسالم، بهبود وضعیت اشتغال جوانان و همچنین اختصاص اعتبار برای توسعه کمربندی تالش و بهبود وضعیت آب روستایی شهرستان از دیگر مواردی بود که استاندار گیلان متذکر شد.
وی با اشاره به وجود نگرانی هایی در بخش آرد و نان، پیگیری های مجدانه و استمرار نظارت ها بر روند توزیع آرد و پخت نان با کیفیت را از موارد مورد تأکید خود به مسئولان ذیربط عنوان کرد.