مدیرعامل آبفای گیلان گفت:پروژه افزایش فشار آب موجب کدری آب برخی از مناطق شهر رشت شد که به صورت موقت بوده و تا امشب برطرف می شود.

به گزارش ندای گیلان،سید محسن حسینی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص وضعیت کدری آب شرب برخی از مناطق رشت از جمله پیرسرا، استادسرا، معلم، پارک نیک مرام و سبزه میدان اظهار داشت: به منظور تقویت فشار آب این مناطق پروژه ای با اعتباری بالغ بر ۱۵میلیارد ریال از میدان شهدای گمنام تا سبزه میدان اجرا شده که شب گذشته وارد مدار شد.
وی افزود: افزایش فشار آب موجب کدری آب برخی از این مناطق شد که به صورت موقت بوده و تا امشب برطرف خواهد شد.
حسینی بیان داشت: این پروژه با اعتباری بالغ بر پانزده میلیارد ریال و قطر لوله ۴۰۰ و ۲۵۰ میلی لیتر صورت پذیرفت که در ادامه اتصال این خط به شبکه های فرعی نیز انجام خواهد شد تا بافت مرکزی شهر رشت از فشار آب مطلوب که خواسته بحق خود شهروندان بود برخوردار شوند.
مدیرعامل آب و فاضلاب شهری گیلان ضمن عذرخواهی از شهروندان برخی مناطق رشت بابت مشکلات به وجود آمده ابراز امیدواری کرد که با همکاری متقابل این مشکل مرتفع خواهد شد.