معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت : ۸۰ هزار هکتار راتون در گیلان پرورش داده شده است.

به گزارش ندای گیلان از رشت، الماسی کشت دوم را یکی از راه های افزایش درآمد کشاورزان دانست و افزود: ۸۰ هزار هکتار راتون پرورش داده شده و تا کنون ۶۹ درصد آن  برداشت شده است.

وی سطح زیر کشت سایر محصولات را ۲۳ هزار هکتارعنوان نمود و ادامه داد: کشاورزان علاوه بر پرورش راتون به  کشت محصولاتی چون سبزیجات برگی وغده ای، شبدر، گندم، جو، حبوبات و کلزا و در سال های اخیر با کشت گیاهان علوفه ای تریتیکاله ، خُلر و ماشَک، بخشی از نیاز واحد های پرورش دام را هم تامین می کنند.