برنامه پرواز‌های امروز فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت اعلام شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، بر اساس اعلام روابط عمومی فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت پرواز‌های ورودی این فرودگاه بدین شرح است:

پرواز شمارۀ ۳۳۳۱ / هواپیمایی ایران ایر / تهران – رشت / ساعت ورود ۰۸:۰۵

پرواز شمارۀ ۵۷۰۴ / هواپیمایی آتا / تهران – رشت / ساعت ورود ۱۱:۳۰

پرواز شمارۀ ۶۹۶۸ / هواپیمایی کاسپین / عسلویه – رشت / ساعت ورود ۱۲:۳۰

پرواز شمارۀ ۸۴۴ / هواپیمایی آسمان / تهران – رشت / ساعت ورود ۱۹:۱۵

پرواز‌های خروجی امروز فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت بدین شرح است:

پرواز شمارۀ ۳۳۳۰ / هواپیمایی ایران ایر / رشت – تهران / ساعت خروج ۰۸:۴۵

پرواز شمارۀ ۵۷۰۵ / هواپیمایی آتا / رشت – شیراز / ساعت خروج ۱۲:۰۰

پرواز شمارۀ ۶۹۶۹ / هواپیمایی کاسپین/ رشت – عسلویه / ساعت خروج ۱۳:۳۰

پرواز شمارۀ ۸۴۵ / هواپیمایی آسمان / رشت – تهران / ساعت خروج ۲۰:۰۰