دلق پوش گفت: از تیرماه سال گذشته تاکنون پس از ابلاغ اعتبار 1200 میلیارد تومانی تسهیلات به بخش تولید اعم از صنعت، کشاورزی و گردشگری در گیلان، تاکنون 759 فقره در مجموع تسهیلات پرداخت شده است.

به گزارش ندای گیلان، فرهاد دلق پوش، در مصاحبه با خبرنگاران از پرداخت 442 میلیارد تومان تسهیلات در قالب کارگروه رفع موانع و رونق تولید خبر داد و گفت: از تیرماه سال گذشته تاکنون پس از ابلاغ اعتبار 1200 میلیارد تومانی تسهیلات به بخش تولید اعم از صنعت، کشاورزی و گردشگری در گیلان، تاکنون 759 فقره در مجموع تسهیلات پرداخت شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اعلام آمادگی کرد: در سال رونق تولید کلیه واحدهای تولیدی که نیاز به بهره برداری تسهیلات رونق تولید دارند می توانند برای دریافت تسهیلات ثبت نام و سایر اقدمات را انجام دهند تا در اولین فرصت ممکن اقدام لازم صورت پذیرد.

دکتر دلق پوش بازپرداخت تسهیلات سرمایه درگردش را 2 ساله عنوان و تشریح کرد: این تسهیلات برای تامین مواد اولیه و رفع کمبود نقدینگی اعطاء می شود البته تسهیلات سرمایه ثابت با مدت بازپرداخت 3 تا 5 ساله برای واحدهای نیمه تمام می باشد.

دکتر دلق پوش همچنین به پرداخت تسهیلات دریافت بند الف تبصره 18 قانون بودجه اشاره و تصریح کرد: بر اساس تفاهم نامه همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت صمت برای افزایش تولید و اشتغال در بنگاههای اقتصادی و تکمیل طرحهای نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالاتر از 60 درصد تسهیلات ویژه ای جهت بازسازی ،نوسازی و سرمایه در گردش تخصیص یافته است.

وی اولویت اصلی پرداخت این تسهیلات را با متقاضیانی دانست که عمدتاً مشکل نقدینگی در حوزه تولید دارند و ادامه داد: برخی از واحدهای صنعتی دارای دانش فنی، توان مدیریت و بازار و ظرفیت تولید هستند و با اخذ این تسهیلات می توانند نسبت به راه اندازی سریع یا نوسازی و بازسازی اقدام نمایند و موجبات رونق اقتصادی و افزایش اشتغال را فراهم نمایند.