نماینده لاهیجان و سیاهکل گفت:با توجه به تمهیدات اندیشیده شده باغات چایی که در چین اول دچار سرمازدگی شده است از سوی بیمه سی در صد خسارت پرداخت می‌شود .

ذبیح الله نیکفر در گفتگو با خبرنگار ندای گیلان از سیاهکل در خصوص وضعیت بیمه باغات چای اظهار داشت: با توجه به تمهیدات اندیشیده شده باغات چایی که در چین اول دچار سرمازدگی شده است از سوی بیمه 30 در صد خسارت پرداخت می‌شود .

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل افزود: سازمان چای کشور نسبت به پرداخت بیمه چایکاران آسیب دیده از سرمازدگی اقدام و اهتمام لازم را انجام خواهد داد.نم

نیکفر از کاهش برداشت برگ سبز چای در چین اول خبر داد و گفت:  قیمت برگ سبز چای در شورای اقتصاد بررسی می شود است که  متناسب با قیمت تورم در کشور از کشاورزان چایکار حمایت شود.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل گفت:امسال ۱۲۵ میلیارد تومان از سوی دولت برای خرید تضمینی برگ سبز چای اختصاص یافته است.