سرپرست شعبه دورشت تامین اجتماعی با اشاره به وجود 14480 بازنشسته ، 807 ازکارافتاده و 4453 بازمانده در گروه مستمری بگیران تحت پوشش شعبه ، از پرداخت 122 میلیارد تومان مستمری طی سه ماهه اول سال خبر داده و افزود : این در حالی است که هنوز تفاوت ماههای فروردین و اردیبهشت در رقم اعلامی محسوب نشده است . 

به گزارش ندای گیلان،علی چراغی سرپرست تامین اجتماعی شعبه شهید ربانی ( دورشت ) ، همزمان با ۲۵ تیرماه (( روز تامین اجتماعی )) ، ضمن تبریک این مناسبت به شرکای اجتماعی ،  افزود : در حال حاضر ۵۳۷۶۲ بیمه شده اصلی و ۱۹۷۴۰ مستمری بگیر با افراد تبعی خود ، جامعه ۱۵۰ هزار نفری افراد تحت پوشش تامین اجتماعی شعبه دو رشت را تشکیل میدهند .

وی ۳۳۱۷۳ نفر بیمه شده اجباری ، ۱۲۳۵۹ نفر بیمه شدگان مشاغل آزاد ، ۳۳۲۴ نفر بیمه شدگان اختیاری و ۲۶۹۵ نفر کارگر ساختمانی را بزرگترین گروههای بیمه ای تحت پوشش در این شعبه معرفی و اظهار داشت : ۱۳ درصد بیمه شدگان و ۱۴ درصد مجموع مستمری بگیران استان در عائله این واحد تابعه تامین اجتماعی گیلان قرار دارند .

سرپرست شعبه دورشت با اشاره به وجود ۱۴۴۸۰ بازنشسته ، ۸۰۷ ازکارافتاده و ۴۴۵۳ بازمانده در گروه مستمری بگیران تحت پوشش شعبه ، از پرداخت ۱۲۲ میلیارد تومان مستمری طی سه ماهه اول سال خبر داده و افزود : این در حالی است که هنوز تفاوت ماههای فروردین و اردیبهشت در رقم اعلامی محسوب نشده است .

علی چراغی در بخش دیگری از گزارش خود اذعان داشت : ۳۷۳۱ کارگاه فعال ( دارای بیمه شده و ارتباط مستقیم با سازمان ) در محدوده عمل این شعبه قرار دارند و در سه ماهه اول سال بیش از ۱۶۰۰۰ جلد دفترچه درمانی برای بیمه شدگان و مستمری بگیران صادر و تجدید شده است .

وی با اشاره به پرداخت ۲۱۲ میلیون تومان حق الزحمه کارگزاری رسمی شعبه در سالجاری ، توسعه خدمات واگذار شده به این مجموعه برای تسهیل و تسریع خدمات به مخاطبان بصورت رایگان را از اقدامات مثبت سازمان برشمرده و گسترش خدمات غیر حضوری را از برنامه های مهم در این راستا قلمداد نمود .

سرپرست تامین اجتماعی شعبه دو رشت افزود : ۹۰۸۵ لیست دریافتی حق بیمه در سال گذشته بصورت اینترنتی بوده است که بیانگر سهم ۹۵ درصدی در این بخش می باشد .

چراغی همچنین تعداد ابلاغ های الکترونیکی را ۳۷۴۴ مورد و برابر ۸۳ درصد مجموع ابلاغ ها و فیش های صادره اینترنتی را ۴۸۳۷۰ فقره یعنی ۷۸ درصد از کل فیش های صادره اعلام نمود .

شایان ذکر است ، پرداخت بیش از یک میلیارد تومان تعهدات کوتاه مدت و افزون بر ۶ میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری ، ساماندهی الکترونیکی ۳۶۵۰۰ پرونده بیمه شدگان و توسعه میز خدمت و چیدمان فضای اداری برای تکریم و رعایت شأن و منزلت مراجعان از دیگر اقدامات تامین اجتماعی شعبه دو رشت در ماههای اخیر است .