تامین اجتماعی گیلان امسال بیش از ۳ میلیارد تومان کمک هزینه ازدواج به بیمه شدگان خود به صورت الکترونیک پرداخت کرد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،مدیرکل تامین اجتماعی گیلان گفت: امسال بیش از ۳ میلیارد تومان کمک هزینه ازدواج به بیش از هزار نفر ، از طریق سامانه خدمات غیرحضوری طرح ۳۰۷۰، در ۲۶ شعبه تامین اجتماعی گیلان پرداخت شد.

علی حسین نژاد افزود: بیمه شدگانی که در ۵ سال آخر قبل از ازدواج، ۲ سال کامل حق بیمه خود را پرداخت کنند ، در نخستین ازدواج دائم خود، می‌توانند در سامانه ۳۰۷۰ درخواست دریافت کمک هزینه ازدواج خود را ثبت کنند.

وی گفت: سوابق فرد با همکاری سایت رسمی ثبت احوال احراز و دستمزد وی محاسبه شده و پس از واجد شرایط بودن بیمه شده ، کمک هزینه ازدواج به صورت الکترونیک پرداخت می‌شود.