مدیرکل اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان گیلان گفت:تا پایان سال ۹۷ به تعداد۳۷۷۹ طرح به مبلغ ۲۵۷ میلیارد تومان و پیش بینی اشتغال ۵۷۲۱ نفر در حوزه تسهیلات روستایی و عشایری تسهیلات پرداخت شده است.

عباس علیزاده مدیرکل اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان گیلان در گفتگو با خبرنگار ندای گیلان در رشت در خصوص پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اظهار داشت: تا پایان سال ۹۷ به تعداد۳۷۷۹ طرح به مبلغ ۲۵۷ میلیارد تومان و پیش بینی اشتغال ۵۷۲۱ نفر در حوزه تسهیلات روستایی و عشایری تسهیلات پرداخت شده است.

وی افزود:در حوزه اشتغال فراگیر  تعداد ۲۴۹ طرح با مبلغ ۹۵ میلیارد تومان و پیش بینی اشتغال ۱۲۳۴ نفر از این تسهیلات بهره مند شده اند.

مدیرکل تعاون استان گیلان با بیان اینکه مجموع تعداد تعاونی های درحال بهره برداری و در دست اجرا در استان گیلان درحال حاضر ۲۵۹۷ شرکت تعاونی است گفت:این تعاونی ها با گرایش های مختلفی نظیر ،تعاونی های اعتبار تامین نیاز مصرف کنندگان ،تامین نیاز تولید کنندگان ،تامین نیاز صنفی ،شرکت های تعاونی تولیدی توزیعی ،شرکتهای حمل ونقل ،خدمات ،سهام عدالت شرکت تعاونی های صنعتی عمرانی ،فرش دستبافت و مسکن هستند.

علیزاده با تصریح بر اینکه شرکت هایی که درحال حاضر در حال بهره‌برداری هستند بالغ بر ۲۱۰۵ شرکت تعاونی هستند گفت: نظارت ما بر این شرکت های تعاونی دو گونه است. بخشی از نظارت های غیر حاکمیتی را طی تفاهم نامه های مختلف واگذار کردیم به اتحادیه هایی که این شرکت ها خودشان تشکیل داده بودند و بخش دیگری که حاکمیت های نظارتی است و قطعا اداره باید بازدید های دوره نظارتی را برای این شرکت های تعاونی داشته باشد.

وی افزود:در این راستا ضمن بازدید های دوره ای ،در زمان برگزاری مجامع آنها در بعضی از شرکت هایی که مشمول کمیسیون ماده ۵ هستند همکاران ما بصورت مستقیم به مجامع آنها میروند و  شرکت ها موظفند درزمان برگزاری مجامع عمومی و عادی خود از صورت های مالی خود یک نسخه به اداره کل تحویل دهند.