فرماندار فومن با بیان اینکه پایه های تعدادی از پل های روستایی از جمله در روستاهای چپول و زردلجه در حال تخریب است و ضرورت دارد نسبت به مرمت و بازسازی آن ها اقدام شود،گفت:همچنین شش پل آب نما در فومن وجود دارد که نیاز به توجه به مخاطرات آن ها به ویژه در زمان بارندگی است.

به گزارش خبرنگار ندای گیلان از فومن،موسی فکور فرماندار این شهرستان در جلسه بررسی مشکلات شهرستان با اشاره به مشکل آسفالت راه های روستایی که درددل مشترک تمام مردم شهرستان است، خواستار اهتمام راهداری و حمل و نقل جاده ای درخصوص ساخت پل های چهارگانه تخریب شده در سیلاب سال ۹۷ شد.

وی افزود: پل های سیدآباد و خسروآباد با اهتمام متولیان به نتیجه خواهند رسید. همچنین شش پل آب نما در فومن وجود دارد که نیاز به توجه به مخاطرات آن ها به ویژه در زمان بارندگی است.از سوی دیگر، پایه های تعدادی از پل های روستایی از جمله در روستاهای چپول و زردلجه در حال تخریب است و ضرورت دارد نسبت به مرمت و بازسازی آن ها اقدام شود.

وی افزود: جاده گوراب پس به کلفت، به سبب سیلاب قبلی مسدود است و باید با برنامه ریزی بازگشایی شود.

فرماندار فومن با بیان این که شاخص های برخورداری شهرستان واقعی نیست، خواستار تجدیدنظر در شاخص های فومن در سطح ملی و استانی شد.