با همکاری بخشداری مرکزی و دهیاران بخش مرکزی زباله های ییلاقات ماسال جمع آوری شد و از این پس و کیسه زباله رایگان در اختیار مسافران قرار میگیرد

به گزارش سرویس دریافت خبر ندای گیلان،بعدازسالها انتظار مردم ماسال برای داشتن ییلاقلت پاکیزه با تلاش بخشدار مرکزی شهرستان مهندس محمدابروفراخ وحمایت های فرماندار شهرستان و به واسطه مصوبه کمیسیون پسماند این خواسته محقق شد.

این اتفاق درحالی محقق شد که بیش از دو سال برای حل این مشکل کمیسیون پسماند با محوریت فرماندار شهرستان درحال پیگیری و رایزنی و طی مراحل قانونی اینکار بودند.

در هشت ماهه گذشته با انتصاب محمد ابروفراخ به عنوان بخشدار مرکزی ماسال و دردست گرفتن کار این پروسه شتاب بیشتری گرفته وبا تلاش و رایزنی و همکاری تعاونی دهیاران و بخش خصوصی طرحی برای در امان ماندن همیشگی طبیعت بکر ماسال از پسماند به اجرا در آمد.

این طرح با استقبال گسترده مردم شهرستان و گردشگران مواجه شده است و انتظار می رود مسئولان سایر نقاط گردگشر پذیر استان با اجرای طرح های این چنینی به بهبود شرایط محیط زیستی استان گیلان بپردازند.