همزمان با راهپیمایی روز قدس ، پروازهای نمایشی مزین به نام «مدافعان حرم» توسط پنج دستگاه پاراموتور در رشت انجام می شود.

به گزارش ندای گیلان از رشت، رئیس انجمن ورزش‌های هوایی استان با اشاره به پرواز نمایشی پنج دستگاه پاراموتور همزمان با راهپیمایی روز قدس در رشت اظهار کرد: این پروازها مزین به نام مدافعان حرم است.

محسن همتی افزود: اجرای حرکت‌های نمایشی در مسیرهای راهپیمایی تاثیر زیادی بر زیبایی بخشی مسیرها و جلب توجه مردم دارد.

وی با بیان اینکه سال گذشته نیز در راهپیمایی روز قدس دو پاراموتور به همت انجمن ورزش های هوایی استان گیلان در مسیرهای راهپیمایی به پرواز درآمد، تصریح کرد: خوشبختانه امسال توانستیم تعداد پاراموتورها را به پنج دستگاه افزایش دهیم.