این روزها که شعارهای تکراری و رویایی و انتقاد دایمی عملکرد ادوار را از کاندیداهای مختلف شورا در رسانه های شهر میشنویم اینبار یک کاندیدا وعده ای متفاوت عنوان کرد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، این روزها که شعارهای تکراری و رویایی و انتقاد دایمی عملکرد ادوار را از کاندیداهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر در رسانه ها می شنویم، اینبار یک کاندیدای جوان انتخابات شورای شهر رشت، وعده ای متفاوت را در راستای شهر هوشمند عنوان نمود.

محمد آرتامهر کاندیدای شورای شهر رشت گفت: می تواند با هوشمند سازی ناوگان حمل و نقل شهر رشت ظرف مدت دو هفته و بدون نیاز به زیر ساخت خاصی با پرداخت کرایه تاکسی بصورت cash less، ماهیانه‌ ۳۰تا ۵۰ لیتر بنزین رایگان به رانندگان تاکسی اختصاص دهد.

وی افزود: اگر کرایه تاکسی بصورت پرداخت الکترونیکی انجام شود، شاهد این خواهیم بود که چرخه پرداخت اسکناس حذف و پرداخت کرایه در بستر موبایل انجام خواهد پذیرفت و درآمدهای ناشی از پرداخت غیر فیزیکی در قالب کمک هزینه تامین سوخت، به رانندگان تاکسی پرداخت خواهد شد.
آرتا مهر افزود: در حوزه شهر هوشمند شما اگر بتوانید فرهنگ سازی برای مردم انجام دهید که تفکیک زباله از مبدا را انجام دهند، حدود ۴۰ درصد زباله ها قابل تفکیک است که این چهل درصد می‌تواند ماهیانه برای هر پلاک واحد مسکونی به صورت متوسط ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان تولید ثروت کند.
وی بیان داشت؛ به محض اینکه زباله از مبدا تحویل داده شد در همان لحظه به میزان زباله تحویلی محاسبه و بصورت الکترونیکی کیف پول شهروندان شارژ خواهد شد.

آرتامهر اعلام آمادگی کرد در صورت تمایل شهرداری رشت، طی دو هفته آینده این پروژه را در شهر رشت به اجرا درآورد.