نایب رئیس شورای اسلامی شهر رشت گفت: وضعیت فضای سبز شهر رشت اسفناک است و سازمانی به نام فضای سبز در شهرداری این شهر وجود ندارد.

به گزارش ندای گیلان: محمود باقری‌خطیبانی امروز در گفت‌وگویی با اشاره به برگزاری انتخابات هیئت رئیسه جدید شورای اسلامی شهر رشت در آینده نزدیک، اظهار کرد: برای حضور در هیئت رئیسه شورا تابع نظر گروه هستم.

وی افزود: اعضای شورا به گروه‌هایی تقسیم شده‌اند که من نیز در یکی از این ‌گروه‌ها که متشکل از اکثریت و چهره‌های ارزشی شورا است، عضویت دارم.
عضو شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه اگر گروه مذکور موافق حضور بنده در هیئت رئیسه شورا باشند در انتخابات هیئت رئیسه شرکت خواهم کرد، گفت: در غیر این صورت تابع نظر اعضای گروه هستم.
وی با اشاره به وضعیت نامطلوب فضای سبز شهر رشت خاطرنشان کرد: به نظر من سازمانی به نام فضای سبز در شهرداری رشت وجود ندارد زیرا اگر این سازمان وجود داشت شاهد چنین وضعیت اسفناکی نبودیم.
باقری‌خطیبانی با تاکید بر اینکه فضای سبز شهر رشت در حد استاندارد نیست، به فارس گفت: فضای سبز شهر رشت بسیار نامطلوب بوده و این موضوع بر سیمای شهری تاثیر بدی گذاشته است.
وی با بیان اینکه تمام پروژه‌های شهر رشت عقیم مانده است، یادآور شد: تنها پروژه‌ای که برای شهرداری اولویت دارد، پیاده راه‌سازی پاساژ جفرودی بوده و دیگر پروژه‌های مصوب شورا همچنان عقیم مانده است.