عضو شورای شهر رشت با بیان اینکه علاوه بر این یک سری از پروژه ها را باید با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران به اتمام رساند برخی از  پروژه ها دیگر مانند تراموا و زیر گذر شهرداری نیز منوط به تامین منابع دولتی است گفت: استفاده از اعتبارات دولتی یکی دیگر از راهکارهای شهرداری برای اجرایی نمودن برخی پروژه ها است. 

به گزارش ندای گیلان،رضا رسولی عضو شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به مشکلات اقتصادی در کشور  اظهار داشت: همه پارامتر ها به ما نشان می دهد که وضعیت اقتصادی در کل کشور در سال ۹۹ مناسب نخواهد بود. در همین راستا شهرداری باید رویکرد خود را تغییر داده و به سمت سرمایه گذاری برود که خوشبختانه در سازمان سرمایه گذاری پروژه هایی خوبی نیز در حال پیگیری است. که اگر حتی دو تا از این پروژه ها را امسال به نتیجه برسانیم هرچند ایده آل نیست اما در این شرایط نتیجه خوبی برای شهر خواهد بود.
وی به اتمام رساندن چند پروژه نیمه تمام که برای اعضای شورا در اولویت هستند را اتفاق نظر میان همه اعضای شورا انست و افزود: همه اعضای شورا برای به اتمام رساندن چند پروژه نیمه تمام مانند  پروژه خیابان سرچشمه، پروژه خیابان ۸ دی، پروژه خیابان نیروی دریایی که همگی به تعداد کمی تملک نیاز  دارند موافق هستند.
که علاوه بر این یک سری از پروژه ها را باید با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران به اتمام رساند. برخی از  پروژه ها دیگر مانند تراموا و زیر گذر شهرداری نیز منوط به تامین منابع دولتی است.  استفاده از اعتبارات دولتی یکی دیگر از راهکارهای شهرداری برای اجرایی نمودن برخی پروژه ها است.
رضا رسولی با انتقاد از اجرا نشدن طرح جامع بهبود روکش معابر گفت: در بحث سکون برخی از پروژه ها مانند رنگ آمیزی معابر و یا ترمیم آسفالت و … از پروژه های جاری است که هر سال شهرداری ناگزیر به انجام آن است. برای بهبود شرایط آسفالت طرح جامع “بهبود روکش آسفالت” در شورای شهر مصوب شد ولی علیرغم تصویب این طرح در شورای شهر، شهرداری این طرح را اجرا نکرد. در حالی که این طرح می تواند شرایط آسفالت شهر را بهبود دهد و در همین راستا هزینه های شهرداری در این بخش نیز کاهش خواهد یافت.