مزایده یکی از املاک شهرداری رشت بمنظور تهاتر با دیون معوق به تامین اجتماعی انجام شد

به گزارش ندای گیلان و به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، در راستای تحقق مطالبات معوق تامین اجتماعی استان و بدنبال پیگیریهای صورت گرفته کمیته وصول شعبه یک رشت و واحد اجرائیات اداره کل تامین اجتماعی استان ، با سپری نمودن مراجل قانونی اجرای ماده ٥٠ تامین اجتماعی و انجام بازداشت سند یکی از املاک شهرداری رشت و مزایده آن ، بیش از ٦٢ میلیارد ریال از دیون این مجموعه به تامین اجتماعی گیلان تحقق یافت .

شایان ذکر است در اقدامی دیگر از سوی تامین اجتماعی شعبه آستانه اشرفیه حدود ٢ میلیارد و ٢٠٠ میلیون ریال از بدهی های یکی از بیمارستاهای شهرستان در قالب تهاتر با مطالبات این مجموعه ازمدیریت درمان به حیطه وصول درآمد .