در آستانه ورود رییس جمهور به گیلان بیش از صد خبرنگار از سراسر کشور و استان گیلان در ورزشگاه عضدی مستقر شدند

دیار میرزا نوشت:

در آستانه ورود رییس جمهور به گیلان بیش از صد خبرنگار از سراسر کشور و استان گیلان در ورزشگاه عضدی مستقر شدند.
آسمان گیلان برخلاف روزهای گذشته مه آلود است و هم اکنون مه زیادی ورزشگاه عضدی رشت را در بر گرفته است.
بنر سردار بزرگ جنگل میرزا کوچک چنگلی و بیست شهید شاخص استان گیلان نظیر شهید گل آور, شهید نقیبی راد, شهید رضوان خواه, شهید حق وردیان, شهید نظری, شهید خوش سیرت در ورزشگاه عضدی نصب شده است.
هم اکنون جمعیتی که در ورزشگاه عضدی حضور پیدا کرده اند شعار «رییس جمهور گیلان, خوش بمویی به گیلان»و« هم دلی و هم زبانی با قدم روحانی» در ورزشگاه سر داده اند.

photo_2015-04-16_08-29-02 photo_2015-04-16_08-29-45photo_2015-04-16_08-46-30 photo_2015-04-16_08-47-20 photo_2015-04-16_08-48-00photo_2015-04-16_08-58-18 photo_2015-04-16_08-58-26

کلید واژه :