معاون اداره کل راه و شهرسازی گیلان گفت: براساس آمارها حدود ۷۰۰ هکتار محله ناکار آمد میانی در شهر رشت وجود دارد، لذا امیدواریم سطح خدمات را به سمت سایر محلات برسانیم.

به گزارش ندای گیلان،معاون اداره کل راه و شهرسازی گیلان در جلسه باز آفرینی شهر رشت بیان داشت: مجموعه سازمان در سالهای قبل فقط مجری پروژه های راه سازی بود، اما اخیرا یک سری پروژه هایی در راستای بازآفرینی به سازمان راه و شهرسازی معرفی شد.

علی نیا با اشاره به حل مشکل قیر حل در ماههای آتی گفت: براساس آمارها حدود ۷۰۰ هکتار محله ناکار آمد میانی در شهر رشت وجود دارد، لذا امیدواریم سطح خدمات را به سمت سایر محلات برسانیم.

وی گفت: بنا به دستور سازمان برنامه و بودجه بحث ترمیم و تملک خارج از وظایف محوله سازمان راه و شهرسازی است. اما این سازمان در اعتبارات سال ۹۸ و سایر اعتبارات متمرکز حتما برای پروژه های بازآفرینی اعتباراتی لحاظ خواهد داشت.

آئینی عضو هیئت مدیره ره آور توسعه مدیریت و منابع شرکت بازآفرینی شهری ایران با تاکید بر عدم تغییر سیاست بازآفرینی در وزارت کشور گفت: بازآفرینی واژه ای است که بعد از نوسازی و… است و اصل موضوع آن بهبود کالبد و تقویت زندگی شهروندان و سکونت گاه هاست.

نماینده سازمان بازآفرینی کشور با تاکید بر مغفول ماندن موضوعات مقاوم سازی و … در مسکن خاطرنشان کرد: شایسته است تا در شهرداری رشت سازمان بازآفرینی شهری تشکیل شود.

وی یادآور شد: در مقوله بازآفرینی موضوع مقاوم سازی و بهسازی هم لحاظ خواهد شد و در بستر باز آفرینی تولید مسکن باید مدنظر قرار گیرد.

آئینی با اشاره به افت تولید مسکن و کاهش ۷۰ درصدی تولید مسکن در شهرها طی سالهای اخیر گفت: در این جلسه جای دستگاههای خدمات رسان خالی است وقتی دولت مکلف به بازآفرینی و نوسازی شهری می شود کلیه دستگاههای دولتی و حتی خدمات رسان نیز دخیل خواهند بود.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری و راه و شهرسازی متولی مرمت بناهای تاریخی نیست گفت: هر پروژه ای که در چهارچوب برنامه بازآفرینی باشد، سازمان بازآفرینی کمک حال اجرای پروژه خواهد شد به عبارتی در هر پروژه باز آفرینی یک سوم پروژه توسط مجموعه استان، یک سوم توسط دستگاه مسئول ذیربط و یک سوم دیگر سازمان بازآفرینی کمک خواهد کرد.

آمادگی سازمان بازآفرینی کشور در راستای انعقاد تفاهم نامه پروژه های بهبود حوزه مسکن شهر رشت/ صدور ابلاغیه تشکیل هیات اجرایی بازآفرینی گیلان

شفیعی با تاکید بر ضرورت اجرایی شدن پروژه بازآفرینی در چند محله رشت در راستای بهبود سکونت گاه ها بیان داشت: در جلسه امروز عمده تمرکز مدیران شهری بر روی زیر بنا و رو بنا بوده است، متاسفانه پیشنهادی در حوزه مسکن داده نشد.

وی از آمادگی سازمان بازآفرینی کشور در راستای انعقاد تفاهم نامه پروژه های بهبود حوزه مسکن تصریح کرد: بازآفرینی مسکن خدمات بهبود یافته و سکونت تثبیت می یابد و ساکنان محله مهاجرت نمی کنند.

او با تاکید بر ضرورت همسویی شهرداری رشت با سازمان بازآفرینی کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر شواهد حاکی از آن دارد که تلاش مجموعه مدیران شهری و جهت گیری آنان در تخصیص اعتبار است و این در حالی است که دولت در شرایط فعلی دچار فشار است و کمبود اعتبار دارد بنابراین باید با اولویت بندی تلاش در راستای تولید مسکن داشته باشیم.

شفیعی از ابلاغ تشکیل هیات اجرایی بازآفرینی گیلان خبر داد و یادآور شد: تا هفته بعد باید هیات اجرایی بازآفرینی گیلان تشکیل شود و از این به بعد همه اختیارات بازآفرینی کشور به هیات اجرایی هر استان تفویض می شود.

وی افزود: در هیئت اجرایی بازآفرینی معاون عمرانی استاندار، معاون شهرسازی استان و شهردار حضور دارند و در این هیئت مداخله ای از سوی بازآفرینی کشور صورت نمی گیرد. لذا امید است با تشکیل این هیئت اجرایی شاهد تسریع در اجرای پروژه های بازآفرینی به ویژه در حوزه مسکن باشیم.