معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وجود ۳۳ هزار بافت فرسوده در رشت گفت: جان بیش از ۱۰۰ هزار شهروند در معرض خطر است.

به گزارش ندای گیلان از رشت، سید محمد آئینی صبح چهارشنبه در همایش هم اندیشی با شهرداران گیلان با محوریت بازآفرینی بافت‌های شهری اظهار کرد: ارتقای کیفی زندگی شهری و شهروندان از مأموریت‌های راه و شهرسازی و مدیریت شهری است.

وی با بیان اینکه نگاه به شهرسازی تغییر کرده است، افزود: بازآفرینی شهری یک تیر با چندین نشان است و سبب ایمن بخشی در شهر می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی گیلان با بیان اینکه ۳۳ هزار بنای ناپایدار در رشت وجود دارد، گفت: جان بیش از ۱۰۰ هزار شهروند گیلانی در معرض خطر است.

آئینی با تاکید بر لزوم توجه به بازآفرینی شهری در گیلان، اضافه کرد: بازآفرینی شهری نیاز مهم و ضرورت دار گیلان و شهر رشت است و باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر مردمی سازی در بخش بازآفرینی شهری، افزود: باید بسترهای بازآفرینی بافت فرسوده و نوسازی این بافت‌ها را برای مردم فراهم کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت سیزدهم نگاه ویژه به بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری دارد، گفت: دولت بسته‌های تشویقی مختلف در راستای ارتقای بازآفرینی بافت فرسوده شهری در نظر گرفته است.

آئینی با بیان اینکه ساکنین بافت‌های فرسوده باید حمایت شوند، اضافه کرد: طرح تخفیفی عوارض شهری در راستای نوسازی شهری لحاظ شود.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری در بافت‌های شهری، افزود: ترغیب سرمایه گذاری در نوسازی و بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری با تعریف بسته‌های حمایتی مورد تاکید است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اصلاح طرح تفصیلی شهرها، بیان کرد: شهرها متناسب با شرایط اقلیمی طرح تفصیلی را اصلاح کنند.