فرماندار آستارا با بیان اینکه بیمار ام‌اس و ۵۰ بیمار دیالیزی در شهرستان تحت درمان هستند، گفت: خیران در ماه های گذشته ۱۳ میلیارد ریال برای خرید تجهیزات بیمارستان شهید بهشتی این شهرستان کمک کردند و اکنون به حمایت نیکوکاران و خیران از بیماران خاص نیاز داریم.

به گزارش ندای گیلان،فرماندار آستارا در جلسه خیران و انجمن حمایت از بیماران ام اس این شهرستان گفت: ۶۰ بیمار ام‌اس و ۵۰ بیمار دیالیزی تحت درمان هستند و با توجه به ضعف مالی اغلب آنان، باید صندوق حمایت از بیماران خاص در بهزیستی تشکیل شود و خیران نیز به کمک آنها بشتابند.

حسن رستم زاد ادامه داد: خیران در ماه های گذشته ۱۳ میلیارد ریال برای خرید تجهیزات بیمارستان شهید بهشتی این شهرستان کمک کردند و این امر نشانگر فرهنگ بالای مردم آستاراست.

فرماندار آستارا افزود: اکنون به حمایت نیکوکاران و خیران از بیماران خاص نیاز داریم و خیران در برنامه زمانی مشخص، برای تامین هزینه های درمان بیماران خاص کمک کنند.

رئیس انجمن حمایت از بیماران ام اس آستارا هم گفت: برای تخفیف هزینه های درمان این بیماران، با بیمارستان شهید بهشتی و درمانگاه سیدالشهدای این شهرستان تفاهم نامه منعقد کرده ایم.

وی از شبکه بهداشت و درمان و اداره بهزیستی خواست، انجمن بیماران ام اس را پشتیبانی کنند و خیران نیز کمک های نقدی را به شماره حساب ۸۸۵۱۸۲۴۷۱۱ و شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۴۳۹۵۸۴۸۳۸ به نام انجمن بیماران ام اس آستارا واریز کنند.