رییس ثبت و اسناد و املاک کلاچای در حاشیه دیداربا مردم واجارگاه گفت: دو هزار سند مالکیت در بخش کلاچای به متقاصیان واگذار شده است .

به گزارش خبرنگار ندای گیلان از کلاچای، رییس ثبت و اسناد و املاک کلاچای در حاشیه دیداربا مردم واجارگاه گفت: دو هزار سند مالکیت در بخش کلاچای به متقاصیان واگذار شده است .
حمیدرضا احمدی بیان داشت:  هر ماهه ۳۰۰ الی ۴۰۰ سند مالکیت توسط اداره ثبت و اسناد کلاچای سند مالکیت در اختیار مردم قرار می گیرد.

وی  از حجم سنگین کار ثبت اسناد املاک کلاچای  خبر داد و عنوان کرد:از حسن سرا تا  رامسر بالغ  بر ۳۰۰ روستا و شهرها کلاچای چابکسر واجارگاه  تحت پوشش این اداره است.

احمدی افزود:  در حال حاضر  با کمبود کارشناس و نقشه بردار در اداره ثبت و اسناد املاک کلاچای  روبرو هستیم.

رییس اداره ثبت اسناد کلاچای در این دار از مردم خواست که با اداره ثبت اسناد و املاک کلاچای همکاری داشته باشند تا وفقه ای در روند پروسه اداری ایجاد نشود.