ندای گیلان:به نقل از خبرآنلاین، مهدي هاشمي در اولين پست فيسبوکي خود بعد از قطعي شدن حکم ده سال زندانش؛ به اين موضوع واکنش نشان داد. واکنش مهدي هاشمي يه قطعي شدن محکوميتش نوشتن ابياتي از حافظ بود: ارباب حاجتيم و زبان سوال نيست / در حضرت کريم تمنا چه حاجت است محتاج قصه نيست […]

ندای گیلان:به نقل از خبرآنلاین، مهدي هاشمي در اولين پست فيسبوکي خود بعد از قطعي شدن حکم ده سال زندانش؛ به اين موضوع واکنش نشان داد.

واکنش مهدي هاشمي يه قطعي شدن محکوميتش نوشتن ابياتي از حافظ بود:

ارباب حاجتيم و زبان سوال نيست / در حضرت کريم تمنا چه حاجت است

محتاج قصه نيست گرت قصد خون ماست / چون رخت از آن توست به يغما چه حاجت است