امیرحسین علوی نسبت به خبرهای مطرح شده نسبت به در خصوص مافیای زمین در شورای شهر رشت واکنش نشان داد.

به گزارش ندای گیلان،رییس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر رشت نسبت به متوقف ماندن پروژه «ژ ۵» انتقاد کرد. « امیرحسین علوی» با اشاره به طی کردن مراحل مختلف اجرای پروژه طی سال های گذشته گفت: زمین های دو طرف کانال ژ ۵ متعلق به شرکت آب منطقه ای است که تاکنون همکاری لازم برای اجرای پروژه را با شهرداری داشته است.

«امیرحسین علوی» افزود: با این‌همه، حواشی متعددی درباره تعلق زمین ها به اعضای شورا در حال انتشار است که نیاز است با ورود دستگاه های نظارتی از شکل گیری این شایعه ها و حواشی جلوگیری شود.

علوی نسبت به درگذشت یک جوان دوچرخه سوار در حاشیه جاده لاکان طی هفته گذشته ابراز تاسف کرد و گفت: بارها نسبت به تعریض جاده لاکان که محل دوچرخه سواری شهروندان است، تاکید شده است.

وی ادامه داد: با وجود اینکه ۲ میلیارد تومان برای تکمیل آسفالت و تعریض این جاده گذاشته شده اما مجددا برای جلوگیری از حوادث مشابه، باید بودجه بیشتری به آن اختصاص یابد و از منابع دولتی هم برای تکمیل جاده لاکان بهره برد.