ندای گیلان:مجتبی بشری در پیج اینیستاگرامش در واکنش به اظهارات اخیر کوچک زاده نماینده تهران که گفته بودخبرنگاران دلسوز نظام و انقلاب و رهبری نیستند واکنش تندی نشان داده و خطاب به وی گفت شما چکاره مملکت هستید که چنین اظهار نظر و فتواهایی را صادر میکنید.

واکنش اینیستاگرامی مجتبی بشری فعال رسانه ای و سرپرست خبرگزاری ایلنا گیلان به اظهارت کوچک زاده نماینده تهران درباره خبرنگاران. مجتبی بشری در پیج اینیستاگرامش در واکنش به اظهارات اخیر کوچک زاده نماینده تهران که گفته بودخبرنگاران دلسوز نظام و انقلاب و رهبری نیستند واکنش تندی نشان داده و خطاب به وی گفت شما چکاره مملکت هستید که چنین اظهار نظر و فتواهایی را صادر میکنید.

kl

این فعال رسانه ای نوشت شما با داعیه داری ولایتمداری و شعار آن و رفتارهای تاسف بارتان در مجلس درحال ضربه زدن به ولایت و نظام هستید.  پیج  وی در اینستاگرام Mojtababashari