عضو حقیقی ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی سازمان زندان های کشور، اشتغال را مهمترین عامل ثبات و پیشرفت در جنبه های مختلف اجتماعی عنوان کرد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، عضو حقیقی ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی سازمان زندان های کشور ، در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از حضور خیرین و کارآفرینان در این نشست ، هیچ کار اصلاحی را بزرگتر از ایجاد اشتغال برای زندانیان و خانواده های مظلوم و پرآسیبشان ارجح تر و مهمتر نداست. .

وی با اشاره به سال ها کار و پژوهش در قوه قضاییه ، اشتغال و حرفه آموزی را از مهمترین عوامل سالم سازی در جامعه برشمرد.

وی ایجاد اشتغال را مصادف با کسب درآمد ، درآمد را هویت و هویت را شخصیت و شخصیت را یعنی عدم بازگشت به زندان تشریح کرد.

جمشیدی در پایان، از حضور همه خیرین و کارآفرینان برتر و تلاشهای همه همکاران در برپایی این همایش ارزشمند تقدیر و تشکر کرد.