سرپرست اداره پیش بینی و هشدار اداره کل هواشناسی گیلان گفت :سیستم ناپایدار در منطقه تا روز دوشنبه کم و بیش فعال است ؛ بنابراین ابرناکی و در بعضی نقاط بارندگی ، وزش باد و رعد و برق ( موقتی شدید)طی ۳۶ ساعت آینده در استان مورد انتظار است.

ندای گیلان:سرپرست اداره پیش بینی و هشدار اداره کل هواشناسی گیلان گفت : سیستم ناپایدار در منطقه تا روز دوشنبه کم و بیش فعال است ؛ بنابراین ابرناکی و در بعضی نقاط بارندگی ، وزش باد و رعد و برق ( موقتی شدید)طی ۳۶ ساعت آینده در استان مورد انتظار است.

شبنم هادی نژاد گفت: براساس نقشه های هواشناسی؛  برای روز یکشنبه شاهد آسمانی قسمتی ابری تا ابری ، بارندگی پراکنده ، وزش باد و احتمال رعد و برق و گاهی کاهش ابر  و روز دوشنبه  آسمانی کمی تا نیمه ابری ،گاهی افزایش ابر ، وزش باد و بارش پراکنده در استان خواهیم بود.  از روز دوشنبه به تدریج افزایش نسبی  دما در استان پیش بینی می شود .

وی به بیشینه و کمینه دما در استان طی  ۲۴ ساعت گذشته اشاره و بیان کرد: بیشترین و کمترین دما طی شبانه روز گذشته مربوط به انزلی با ۳۵ درجه سانتی گراد و  جیرنده و دیلمان با ۱۲ درجه سانتی گراد بوده است.

هادی نژاد با اشاره به کاهش دما طی روز جاری بیان کرد: بیشترین دما طی امروز در منجیل با ۲۸ درجه سانتی گراد بود.

وی  بیشترین دمای شهر رشت را طی روز جاری ۲۵ درجه سانتی گراد بالای صفر عنوان و تصریح کرد: در حال حاضر دمای رشت به ۲۲ درجه سانتی گراد بالای صفر رسیده است.

سرپرست اداره پیش بینی و هشدار اداره کل هواشناسی گیلان به میزان بارندگی طی شبانه روز گذشته نیز اشاره و اظهار کرد: بیشترین بارندگی طی روز گذشته ( جمعه) مربوط به املش با ۲۵.۴ میلیمتر و برای امروز ( شنبه) برای تالش با ۲۴ میلیمتر بارش باران بوده است.