رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر رشت در جلسه مشترک کمیسیون های فرهنگی و توسعه پایدار گفت: هدف از شکل گیری شهرهای خلاق در دنیا رفع فقر است.

به گزارش ندای گیلان از رشت،رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر  رشت گفت: شهر رشت باید به جایی برسه که هر رشتی وقتی در این شهر فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد در سراسر ایران مردم بگویند این شهر چون برندش معتبر است پس محصول تولید شده شهروندانش هم از اعتبار برخوردار است.

سید حسین رضویان افزود :اصلاً در شهر خلاق خوراک مسئله اصلی این نبوده که تعداد رستوران‌ها از عددی به عدد دیگر افزایش یابد بلکه چشم انداز این است که هر کس در موقعیت جغرافیایی رشت اقتصاد خردی را عهده دار است برند این شهر او را وصل کند به اقتصاد ملی، یا به اقتصاد منطقه ای و در بهترین حالت به اقتصاد بین المللی.
عضو شورای شهر ادامه داد : موفقیت به دست نمی آید مگر آنکه در گردش مالی بین المللی قرار بگیریم، در این باره چه باید کرد به نظرم قدم اول تقویت برند شهر رشت بعنوان اولین شهر خلاق خوراک ایران است برای شروع مناسب است بر تمامی مرسوله های پستی این شهر، روی تمامی بلیط های اتوبوس، قطار و هواپیما که از مبدا رشت شکل میگیرد لیبل اولین شهر خلاق خوراک ایران درج شود
وی در انتها گفت:گذر از شرایط موجود در سایه اینست که نگاه پروژه محور به نگاه پروسه محور ارتقا یابد و در خصوص شهر خلاق خوراک ملتزم به توسعه برند شهر رشت هستیم.