رئیس کمیسیون بهداشت ، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر رشت در نشست شهرهای خلاق ایران در ساختمان مرکزی شهرداری رشت با خیر مقدم به میهمانان اظهار کرد: هدف از به وجود آمدن شهرهای خلاق ، حرکت در مسیر توسعه و رهایی جوامع از فقر است .

به گزارش ندای گیلان از رشت،سید حسین رضویان با بیان اینکه در شهرهای خلاق ایران چیزی که رقم زده ایم رویدادهایی گلخانه ای است افزود: در واقع تعدادی از مسوولین و تعدادی از شهروندان منتخب در این باره پشت درب های بسته در همایشها و جلسات می نشینند و درباره اتفاقاتی که رقم خورده است صحبت می کنند در صورتی که می‌بایست گسترش برند شهر خلاق در بطن جامعه دنبال شود .

  وی با تاکید به اینکه اندیشمندان توسعه فرهنگی را بر دیگر مباحث توسعه اولویت داده اند تصریح کرد: توسعه شکل نمی گیرد مگر اینکه در بستر بین المللی حرکت کنیم که در این حوزه بسیار ضعیف هستیم.
  رئیس کمیسیون بهداشت ، محیط زیست و خدمات شهری شورای رشت با مخاطب قرار دادن معاون ارتباطات و امور مشارکت های یونسکو گفت: معتقدم برای معرفی بهتر شهرهای خلاق ایران باید از ظرفیت تلویزیون های برون مرزی از جمله هیسپان، پرس و جام جم و حتی جهانی دیگر استفاده شود تا پرداختن به شهرهای خلاق با رویکردی بین المللی انجام پذیرد.