باحکم رئیس جهاد دانشگاهی دکتر نیلوفر عابدین زاده سرپرست پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی شد.

ندای گیلان:طی حکمی از سوی دکترحمیدرضا طیبی رئیس جهاددانشگاهی ،دکتر نیلوفر عابدین زاده به عنوان سرپرست پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی منصوب گردید

.درقسمتی ازاین حکم آمده است:امید است با اتکال به خداوندمتعال و همدلی همه جهادگران عزیز جهاددانشگاهی در انجام وظایف محوله و توسعه کمی و کیفی فعالیت های آن پژوهشکده موفق باشید.

عابدین زاده، معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشکده محیط زیست ،مدیریت مرکز خدمات تخصصی مدیریت و بهسازی محیط و گروه های پژوهشی فرآوری پسماند و محیط زیست طبیعی را در کارنامه خود دارد.

گفتتی است آیین تکریم و  معارفه با حضور دکتر فریبرز جمالزاد رییس سازمان جهاددانشگاهی گیلان برگزار گردید.