عضو شورای شهر رشت در واکنش به ویدئوی درگیری نیروهای سدمعبر و دست فروشان گفت: نیروهای سد معبر بنا به گزارش شهروندان و مغازه‌داران اقدام به برخورد کردند.

به گزارش ندای گیلان،فرهام زاهد با اشاره به درگیری رخ‌ داده میان دست ‌فروشان و نیروهای سد معبر، اظهار داشت: حضور برخی دست ‌فروشان با توجه به گذر زمان سبب ایجاد حق مالکیت ذهنی برای این عزیزان شده است. از سوی دیگر نیز ما تنها اقدام به دریافت خدمات از نیروهای سد معبر می‌کنیم و هیچ ‌گونه پشتیبانی از آنها نمی‌شود.
عضو شورای شهر رشت اذعان داشت: نیروهای سد معبر بنا به گزارش شهروندان و مغازه‌داران اقدام به برخورد کردند.
وی همچنین با اشاره به اینکه برخی از افراد مقابل بانکها، زیر پل‌های غیره مسطح و… اقدام به ایجاد بساط می‌کنند، تأکید کرد: باید این موضوعات به شکل جدی بررسی شود. یک فرد عادی می‌تواند بیش از چند دقیقه مقابل بانک حضور داشته باشد؟ پس چگونه این افراد مقابل بانک‌ها بساط می‌کنند؟!
زاهد ادامه داد: شهرداری موظف به ایجاد فضای مناسب شهری است و سایر سازمان‌ها می‌بایست همانطور که از شهرداری انتظار کمک دارند در چنین مواردی ورود کرده و به شهرداری کمک کنند.
وی همچنین با اشاره به وضعیت سخت اقتصادی کشور، گفت: با انتقال دست‌فروشان به پارکینگ زندان مشکل حل نخواهد شد و چالشی جدید ایجاد می‌شود؛ زیرا با تعطیلی پی‌درپی واحدهای تولیدی و هدایت دست‌فروشان به پیاده راه مسیر این کار برای افراد دیگری فراهم می‌شود. پس در چنین شرایطی نیازمند پالایش جدی در پیاده راه هستیم و تمامی دستگاه‌های نظارتی می‌بایست با همراهی و همکاری شورا و شهرداری اقدام به جمع‌آوری دست‌فروشان کنند.