محمد جواد عامر با بیان اینکه بازاریان سهم بزرگی در پویایی اقتصاد کشور دارند، افزود: بازاریان و اصناف همواره همراه دولت، انقلاب و دین بوده اند و اگر حمایت آنان نبود انقلاب به پیروزی نمی رسید.

به گزارش ندای گیلان،سرپرست فرمانداری ماسال در همایش حمایت از کالای ایرانی و در جمع بازاریان و تولیدگران شهرستان بر لزوم برنامه محوری و برندسازی محصولات در راستای توسعه اقتصاد و رونق بازار شهرستان تاکید کرد.

محمد جواد عامر با بیان اینکه بازاریان سهم بزرگی در پویایی اقتصاد کشور دارند، افزود: بازاریان و اصناف همواره همراه دولت، انقلاب و دین بوده اند و اگر حمایت آنان نبود انقلاب به پیروزی نمی رسید.

وی با تاکید بر لزوم راه اندازی کارگروهی متشکل از اصناف و فعالین اقتصادی جهت تنظیم سیاست های اقتصادی شهرستان، خاطرنشان کرد: در راستای توسعه اقتصادی و رونق بازار شهرستان، نیازمند برندسازی محصولات هستیم.

سرپرست فرمانداری ماسال با بیان اینکه حمایت از کالای ایرانی نباید در حد شعار محدود بماند، بلکه باید شرایط لازم را جهت حمایت از تولید فراهم نماییم، اظهار داشت: گشت ویژه جهت جلوگیری از توزیع کالای قاچاق در شهرستان راه اندازی خواهد شد و ادارات شهرستان موظفند لوازم و کالاهای مورد نیاز خود را از طریق اصناف و بازار شهرستان تهیه نمایند.