مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری گیلان گفت: نگاه به سرمایه‌گذاری‌ها در استان باید با هدف تکمیل زنجیره‌های ارزش و خدمات مورد نیاز باشد.

به گزارش ندای گیلان از رشت ، یونس رنجکش روز یکشنبه در جلسه کمیته های فنی بررسی چند طرح پیشنهادی سرمایه گذاری در استان گیلان اظهار داشت: فرصت های بسیار خوبی برای سرمایه گذاری در گیلان شناسایی شده و متقاضیان مختلفی آمادگی حضور در این عرصه ها را دارند که معرفی مناسب فرصت ها و هدایت صحیح سرمایه گذاران از اولویت ها و الزامات دستگاه های اجرایی است.

وی اضافه کرد: یکی از کارکردهای مهم کمیته های فنی بررسی پیشنهادات و ارزیابی اثرات طرح ها و هدایت های کارشناسی و پشتیبانی های لازم در خصوص چگونگی اجرای آنها بر اساس ضوابط حاکم با همکاری مدیران دستگاه های اجرایی است .

وی ادامه داد: باید بتوانیم با حمایت ها و هدایت های درست کارشناسی زمینه های تسریع در روند اجرای طرح ها را فراهم کنیم تا از سرگردانی متقاضیان جلوگیری شود.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری گیلان افزود: یکی از مشکلات مهم در جذب سرمایه گذاری ها ، عدم راهنمایی های مناسب و هدایت های کارشناسی متقاضیان و تشریح شفاف ضوابط و مقررات های حاکم در دستگاه های اجرایی است که باید با اصلاح روش های مدیریت نسبت رفع این مشکلات اقدام کرد.

وی تاکید کرد: گیلان به لحاظ برخورداری از مزیت های مختلف و متنوع جذابیت های بسیاری برای متقاضیان سرمایه گذاری دارد و در صورت تصمیم سازی های درست در کمیته های فنی می توان زمینه های تشویق ، پشتیبانی و تسریع در صدور مجوزهای لازم و اجرای پروژه های سرمایه گذاری را بهتر فراهم کرد.

به گفته رنجکش ، نگاه اصلی دولت و استانداری گیلان تسریع و رفع موانع سرمایه گذاری ها در استان است و پیگیری های جدی در این زمینه انجام می شود.

در این جلسه طرح های پیشنهادی ایجاد نمایشگاه های دائمی غذا و صنایع دستی در شهرهای گیلان ، جمع اوری پسماندهای خشک ، بازاریابی و تکمیل زنجیره فروش کالا و خدمات تولیدی زنان سرپرست خانواده و ایجاد مجتمع بزرگ تفریحی و خدماتی با حضور مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی و متقاضیان سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت.