سازمان هواشناسی کشاورزی ایران توصیه های کارشناسی و فنی لازم برای باغداران گیلان در مقطع زمانی 26 تا 30 بهمن ماه 94 خورشیدی اعلام کرد

آماده سازی بسترهای کشت قلمه توت با توجه به شرایط جوی روزهای آینده توسط نوغان داران از توصیه سازمان هواشناسی ایران به نوغانداران گیلانی است.

به گزارش ندای گیلان،سازمان هواشناسی کشاورزی ایران توصیه های کارشناسی و فنی لازم برای باغداران گیلان در مقطع زمانی 26 تا 30 بهمن ماه 94 خورشیدی اعلام کرد.

این سازمان به باغداران زیتون استان توصیه کرده است تا تله های جلب کننده غذایی (پروتئین هیدرولیزات) با توجه به روند افزایش دما در باغات زیتون نصب کنند و عملیات هرس باردهی و نوردهی در باغات زیتون انجام دهند.

همچنین این سازمان از باغداران کیوی استان خواسته است کود دهی و آبیاری با اولویت کود فسفره در باغات کیوی با توجه به شرایط پایدار جوی و شروع دوره گل آغازی انجام دهند.

حذف پا جوش‌ها و اصلاح و بازسازی تشتک های آبیاری و جوی‌های رابط در باغات فندق از توصیه های مهم سازمان هواشناسی ایران به فندوق کاران گیلانی است.

با توجه به شرایط مساعد جوی سازمان هواشناسی ایران به گیلانی ها توصیه دارد زمین برای کشت صنوبر در ماه آینده آماده سازند و نوغانداران نیز بسترهای کشت قلمه توت با توجه به شرایط جوی روزهای آینده فراهم کنند.

توصیه این سازمان به باغداران مرکبات استان ادامه هرس فنی و سبک درختان مرکبات از اواخر هفته جاری است.