مدیر کل ورزش و جوانان گیلان گفت: نوسازی ساختارهای فرهنگی و ارایه تسهیلات ویژه در بحران جمعیت بسیار موثرند.

به گزارش ندای گیلان از رشت،جهانبخش آرمان مدیر کل ورزش و جوانان گیلان ، ضمن تبریک سالروز آزاد سازی خرمشهر با اشاره به اینکه خرده فرهنگ های حاکم بر خانوارهای گیلانی باعث شده تا گیلان پیرترین استان کشور باشد، افزود: باید از لحاظ فرهنگی و ارائه مزایا و تسهیلات ویژه بیش از هر زمانی نقش آفرین باشیم .
وی تبیین موانع و عوامل پیشران بروز این بحران را حایز اهمیت دانست و گفت : باید با برپایی جلسات کارشناسی ونیز تصمیم سازی های راهبردی در کاهش بحران جمعیت گیلان موثرترین کارکرد سازمانی را ارایه دهیم.
مدیر کل ورزش و جوانان گیلان تلاش در زمانی مشخص و کاهش درصدی از بحران موجود را یک موفقیت در راهبرد پیش رو ارزیابی کرد و افزود: امیدوارم با عبور از این مشکل شاهد توسعه همه جانبه استان گیلان باشیم.