مدیرکل هواشناسی گیلان در گفتگو با ندای گیلان با بیان اینکه نمی توانیم با آمار بارش یک ماه بگوییم وارد دوره ترسالی شده ایم افزود:افزایش دمای زمین سبب شده تا نوسانات اقلیمی روند غیر معمولی داشته باشند که از آن به تغییر اقلیم یاد می شود.

محمد دادرس  در گفتگو با خبرنگار ندای گیلان در رشت و در پاسخ به سوالی در خصوص گمانه زنی های مطرح شده در رسانه ها با عنوان ورود به دوره ترسالی اظهار داشت: دوره ترسالی معمولا به بازه زمانی اطلاق می شود که چند دوره (چند سال) پی در پی افزایش بارش در یک منطقه اتفاق افتاده باشد.

نمی توانیم با امار یک ماه بگوییم وارد دوره ترسالی شده ایم

مدیرکل هواشناسی گیلان افزود: صرفا براساس افزایش بارش در طول یک ماه ، یا یک فصل و یا یک سال نمی توان نتیجه گیری کرد که دوره ترسالی شروع شده و یا دوره ترسالی در حال وقوع است.

وی با بیان اینکه کمیت های هواشناسی معمولا دارای نوساناتی با مقیاس های زمانی سالانه، فصلی و ماهانه  متفاوت هستند و هر یک از این نوسانات دلایل هواشناسی مخصوص به خود دارند خاطرنشان کرد: بعنوان نمونه اگر آمار بارش سالانه ایستگاه رشت را طی 35 سال اخیر ملاحظه نماییم، اعداد مجموع هر سال بسیار متفاوت و متغیر است و از حداقل 864 میلیمتر در سال 1396 تا 2083 میلیمتر در سال 1383 برای این ایستگاه ثبت شده است.

آیا وارد دوره ترسالی شده ایم؟

آیا وارد دوره ترسالی شده ایم؟

دادرس در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ندای گیلان در خصوص مرتبط دانستن سیل های اخیر کشور به گرمایش زمین خاطرنشان کرد: تغییرات ناگهانی شرایط جوی، جزئی از ویژگی های سیستم های جوی است و چندان به گرمایش جهانی (گرم شدن زمین) و یا تغییر اقلیم ارتباط مستقیمی ندارد.

مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به اینکه اما بررسی های آماری بیانگر آن است که دمای هوا طی 100 سال اخیر روند افزایشی داشته است گفت: این افزایش دما سبب شده تا نوسانات اقلیمی روند غیر معمولی داشته باشند که از آن به تغییر اقلیم یاد می شود.

وی با تاکید بر اینکه یکی از جنبه های تغییر اقلیم ، تغییر در الگوی بارش منطقه است به این ترتیب که بارش ملایم و مداوم تبدیل به بارش کوتاه مدت شدید می شود افزود: این موضوع چیزی است که طی سال های اخیر در کشور ما نیز فراوانی قابل توجهی داشته است.