عضو شورای شهر رشت گفت:چطور از دولت انتظار دارید که در بحث‌های مختلف به ما کمک کند اما در برگزاری انتخابات به او کمک نکنیم.

به گزارش ندای گیلان، عضو شورای اسلامی شهر رشت در جلسه شورا در واکنش به صحبت های جنجالی بهراد ذاکری در خصوص عدم کمک به برگزاری انتخابات اظهار داشت: تمام دستگاه‌های دولتی موظف هستند هرگونه امکانات را برای برگزاری انتخابات در اختیار نهادها قرار دهند زیرا انتخابات یک موضوع ملی است و شورا به‌عنوان زیرمجموعه وزارت کشور باید به قوانین مربوطه عمل کند.

احمد رمضانپور افزود: ما می‌توانیم با استاندار گیلان و فرماندار شهرستان رشت صحبت کنیم که همانند سنوات گذشته که از کمک افراد حقیقی برای جبران این پول پرداختی استفاده می‌کردیم یا در شورای برنامه‌ریزی شهرستان‌ها بخشی از اعتبارات را برای شهرداری‌ها استفاده می‌کردیم این پول را بدهیم و بعداً بودجه‌ای برای شهرداری درنظر بگیریم.

فرهام زاهد یکی دیگر از اعضای شورای شهر رشت نیز در این جلسه بیان کرد: همه ما دغدغه حقوق نیروهای حجمی و شرکتی شهرداری رشت را داریم اما چطور از دولت انتظار دارید که در بحث‌های مختلف به ما کمک کند اما در برگزاری انتخابات به او کمک نکنیم و اگر در سنوات گذشته از این تعامل چیزی به شهرداری رسیده است که ما نیز آماده همکاری برای پرداخت این پول هستیم.

تسنیم