احمدی گفت:بعد از حدود چهار دهه که از عمر انقلاب می‌گذرد، پنج برنامه توسعه‌ای را پشت سر گذاشتیم؛ تحقق برنامه‌های مذکور به معدل قابل قبولی از نظر اجرایی رسید و از نظر کارشناسان نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش ندای گیلان،سیدمحمد احمدی، فرماندار شهرستان رشت در اولین جلسه کارگاه اندیشی با بخشداران، دهیاران و روسای شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان رشت که در فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: بعد از حدود چهار دهه که از عمر انقلاب می‌گذرد، پنج برنامه توسعه‌ای را پشت سر گذاشتیم؛ تحقق برنامه‌های مذکور به معدل قابل قبولی از نظر اجرایی رسید و از نظر کارشناسان نقد و بررسی می‌شود.
فرماندار شهرستان رشت هدف از برگزاری این کارگاه را جزء انجام طرح مطالعاتی قانون ششم توسعه در خصوص تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی عنوان کرد و افزود: اجرا و تنظیم برنامه باعث می‌شود که به سمت نظم و انضباط پیش رویم.
وی ادامه داد: در برنامه چهارم توسعه که منابع محور بود، با بخش اعظمی از منابع مواجه بودیم؛ برنامه پنجم بر مبنای بهره وری بود،‌ برنامه ششم موضوع محور تنظیم شده است.
احمدی گفت: انشاالله بتوانیم بر اساس سیاست دولت و حاکمیت و با تدبیر و همکاری شما، دو اصل «اشتغال» و «تثبیت جمعیت» را در روستاها تحقق بخشیم.