جعفرزاده رسیدگی به وضع دانشگاه علوم پزشکی گیلان را موضوع این دیدار عنوان کرده است.

به گزارش ندای گیلان،غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با انتشار پستی در اینستاگرامش از دیدار خود با وزیر بهداشت خبر داد.

جعفرزاده رسیدگی به وضع دانشگاه علوم پزشکی گیلان را موضوع این دیدار عنوان کرده است.

البته نماینده رشت در تشریح دیگر دلیل این دیدار به عزل و نصب ها در  دانشگاه علوم پزشکی گیلان اشاره کرده و آن را بی قاعده و خوانده است.

در این پست آمده است:

دوشنبه دوازدهم تيرماه نشست خوب و مفصلي با دكتر قاضي زاده هاشمي وزير موفق بهداشت و درمان داشتم اوضاع نابسامان دانشگاه علوم پزشكي گيلان ، مطالبات انباشت شده پيمانكاران و عدم رسيدگي بوضعيت پرسنل و تضييع حقوق پرسنل و كادر درماني و پرستاران و عزل و نصب هاي بي قاعده و تخلفات فراوان مديريت عالي دانشگاه علوم پزشكي گيلان كه از سوي دستگاه هاي نظارتي در حال رسيدگي است و سوء شديد مديريتي كه وضعيت بغرنجي را براي بيمارستان هاي استان فراهم كرده و تنزل رتبه بيمارستان ها و دهها مورد ديگر را فراهم نموده است موجب شد تا با وزير محترم بهداشت نشستي داشته باشم تا ايشان شخصا ورود كنند طبيعي است مطالبه مردم در اولويت خواهد بود و عدم رسيدگي از سوي وزارتخانه قطعا موجب خواهد شد كه مطابق قانون بوضعيت نابسامان مديريتي دانشگاه علوم پزشكي گيلان رسيدگي و      ان شاالله تعيين تكليف قطعي شود البته در اين رابطه اطلاعات بيشتري به مردم شريف حوزه انتخابيه ام بزودي ارائه خواهم نمود.