احمد علیرضا بیگی، رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ترکیه در واکنش به سخنان گستاخانه‌ی اردوغان، نه تنها سخنان اردوغان را محکوم نکرد، بلکه دستگاه دیپلماسی کشور را زیر سوال برد.

به گزارش ندای گیلان،احمد علیرضا بیگی، نماینده‌ی اصولگرای مردم تبریز در مجلس در توئیتی نوشت: تصنیفی که اردوغان خواند مرثیه جدایى هفده شهر قفقاز از ایران را یاد آور می شود و درس تلخى به دستگاه دیپلماسی کشور است که اگر مانع تاثیرات فرامرزى ما بشوند جاى خالى ما را رقبا خواهند گرفت …

وی در ادامه نوشت: دیپلماسی غلط دولت و غفلت از همسایگان به شوق وصل کدخدا آنها را به دامن صهیونیسم انداخت؛ این غفلت در مورد آذربایجان میدان را براى ترکیه خالى گذاشت‌!

احمد علیرضا بیگی در ادامه نوشت: اینکه رهبرى عزیز قره باغ را خاک اسلام توصیف  کردند باید به تغافل دستگاه دیپلماسی پایان می داد.