چهارعنصر ،شهروندان ،شهرداری،شورای شهر و دولت در تصمیم گیری های مدیریت شهری ،نقش به سزایی دارد .

به گزارش ندای گیلان از رشت، امروزه برای رشد توسعه در شهرها علاوه برمنابع مالی و رشد اقتصادی و اجتماعی ،نیازمند مدیریت شهری کار آمد هستیم .از جمله وظایف مدیریت شهری آماده کردن زیر ساختهای اساسی برای عملکرد کارا در شهر و توسعه منابع انسانی ،برای آمادگی لازم ،درجهت ارائه خدمات و پشتیبانی آن است ،مدیریت شهری باید تلاش کندتا شهرنشینی را کاهش و شهرها را به چشم انداز ترسیم شده برساند .
مدیریت شهری امروزه دارای چالشهای فراوانی هست ،در بسیاری از شهرهای بزرگ آلودگی هوا ،ترافیک ،کمبود زیرساخت ،و منابع مالی ،افزایش جمعیت و شهرنشینی ،بافت فرسوده ،حریم شهر از جمله مهمترین چالش های مدیریت شهری به حساب می آید .به طور کلی می توان چالشهای شهری را در سه گروه ،کالبدی و محیطی ،اقتصادی و مالی ،اداری سازمانی تقسیم کرد .
از سوی دیگر چهارعنصر ،شهروندان ،شهرداری،شورای شهر و دولت در تصمیم گیری های مدیریت شهری ،نقش به سزایی دارد .هرجا حضور شهروندان و مشارکت آنها در تصمیمات مدیریت شهری ،بیشتر شده ،میزان رضایتمندی شهروندان و موفقیت مدیران در اجرای پروژها افزایش یافته است ،
قوانین و مقررات و دستورالعمل های کارا و اجرایی از دیگر مشکلات و مسایل مطروحه در شهر ،به مدیریت شهری یاری رساند . نبود قوانین و مقررات و دستورالعمل های کارا و اجرایی از دیگر مشکلات و چالش های موجود در شهر است ،و عدم اجرای قوانین در بسیاری از حوزههای مدیریت شهری بیشتر شده ،،ضمن اینکه اختلاف بین شهرداری ها ،سازمانهای دولتی و ارگانهای ذی نفع در شهر و نبود مرجع رسیدگی به اختلاف آنها از دیگر چالشهای مدیریت شهری به شمار می آید . اما نبود مدیریت یکپارچه در شهر یکی از مشکلات اساسی مدیریت شهری است که خود پیش زمینه بروز بسیاری از چالش ها و نواقص در شهر است . این در حالی است که در بسیاری از شهرهای دنیا ،شهرداری ها مسول مدیریت شهری هستند و سازمانهای تابعه برق آب ،مخابرات ،پلیس با هماهنگی مدیریت یکپارچه شهری به فعالیت و خدمت رسانی می پردازد .
در عین حال نیروی انسانی هم به عنوان یکی از سرمایه های سازمان در شهری همچون رشت به یکی از چالشهای مدیریت شهری تبدیل شده است .
به کارگیری نیروهای متخصص ،و با تجربه در بدنه مدیریت شهری و تصمیم گیری ها ،نقش به سزایی در پیشبرد اهداف دارد و بی توجهی به تخصص گرایی ،چالش های فراوانی را در اجرای مصوبات وامور اجرایی به وجود آورد .
بنابراین با توجه به موارد مذکور ،نیاز مدیریت شهری به داشبورد اطلاعاتی در شهر و آگاهی از وضع موجود ،اطلاعات و منابع مالی ابزار تجهیزات ،نیازها و مشکلات شهر و شهروند ،پیش از پیش احساس می شود ،وقتی مدیر شهری شناخت خوبی از وضع موجود و امکانات و مشکلات داشته باشد
سیدشمش شفیعی کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای شهر