جلسه رفع مشکلات ارزش افزوده برای پروژه های عمرانی با حضور مهندس خاوری مدیرکل راه و شهرسازی استان گیلان، مدیر کل امور مالیاتی و نمایندگان انجمن شرکتهای ساختمانی و مهندسین مشاوربرگزار شد.

به گزارش ندای گیلان،در این جلسه که به منظور رفع مشکلات مالیات و ارزش افزوده برای پرداخت مطالبات پیمانکاران در پروژه های عمرانی برگزار گردید، مهندس خاوری مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت : پرداخت مطالبات چندین ساله پیمانکاران از اداره راه و شهرسازی نیازمند مساعدت همه جانبه ی دست اندرکاران استان بخصوص مدیر کل امور مالیاتی است .
وی خاطرنشان کرد : پرداخت مالیات و ارزش افزوده بایستی براساس قانون و بدون هیچ کم و کاستی در تاریخهای مقرر انجام شود چرا که پرداخت مالیات  نقش بسزایی در توسعه کشور ایفاد میکند  .
مهندس خاوری در خاتمه افزود :  با این وجودخوشبختانه طی مذاکرات انجام شده با مدیر کل محترم امور مالیاتی مقرر گردید تا هنگام پرداخت مطالبات پیمانکاران ، مساعدتهای لازم انجام پذیرد .