شهردار رشت و نماینده مردم آستانه‌ اشرفیه در مجلس با یکدیگر دیدار کردند و در جلسه‌ای که برگزار شد موضوعات مربوط به پیگیری اعتبارات حوزه بازآفرینی در بودجه ۱۴۰۱ کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش ندای گیلان از رشت، سید امیر حسین علوی شهردار رشت با ابراهیم نجفی نماینده مردم شهرستان آستانه‌ اشرفیه در مجلس  دیدار کرد و دو طرف در باب پیگیری ظرفیت‌های بودجه ۱۴۰۱ کشور در حوزه اعتبارات بازآفرینی رایزنی و تبادل نظر انجام دادند.

 از آنجا که مدیریت شهری برای پیشبرد طرحهای بازآفرینی و ترمیم بافتهای فرسوده نیازمند همکاری دیگر دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط علی الخصوص نمایندگان مجلس است و با توجه به اینکه چنین موضوعاتی قبل از تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ باید مورد پیگیری و مطالبه قرار گیرد، موضوعاتی همچون افزایش سهمیه و تخصیص هر چه بیشتر اعتبارات به شهرداری برای اجرای طرحهای بازآفرینی شهری و استفاده از تسهیلاتی که در این حوزه اختصاص داده می‌شود، محور صحبتهای شهردار رشت و نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس قرار گرفت.