رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: سالانه حدود 750هزار تن برنج سفید در گیلان تولید می شود که معادل 40درصد برنج تولیدی ایران است.

به گزارش ندای گیلان،علی درجانی عصر امروز در نشست خبری با بیان اینکه گیلان 238هزار هکتار اراضی شالیزاری دارد گفت: تاکنون 50درصد از این شالیزارها نشا شده است.

وی با اشاره  به اینکه نشاء ماشینی در شالیزارها موجب کاهش هزینه تولید برنج استان می‌شود،  افزود: از این میزان شالیزار 68هزار هکتار معادل 57درصد ماشینی نشا شد .

وی پیش بینی کرد: با توجه به تداوم پایداری هوا و آب گذاری کانال‌های کشاورزی نشا برنج در گیلان در این هفته شتاب بیشتری بگیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان افزود: بیشترین برنج  کشت شده در شالیزارهای استان رقم بومی هاشمی است.

وی تصریح کرد: سالانه حدود 750هزار تن برنج سفید در گیلان تولید می شود که معادل 40درصد برنج تولیدی ایران است.