نرخ جدید کرایه سرویس مدارس لاهیجان در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ در دهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر لاهیجان به تصویب رسید.

به گزارش ندای گیلان،نرخ جدید کرایه سرویس مدارس لاهیجان در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ در دهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر لاهیجان به تصویب رسید.

طبق ماده ۱۸ کارگروهی متشکل از شهرداری، آموزش و پرورش و اولیای دانش آموزان و مربیان مسئولیت تعیین نرخ کرایه سرویس مدارس را برعهده دارند .
این کارگروه نرخ پیشنهادی کرایه سرویس مدارس را به شهرداری ارائه و این نرخ پس از بررسی به تصویب شورای شهر رسید.

نرخ جدید سرویس مدارس از سوی سازمان حمل و نقل جهت اجرا ابلاغ می گردد .

سواری
تا ده کیلومتر ۷۱۰/۰۰۰ ریال
مازاد بر ده کیلومتر ۷۷۰/۰۰۰ ریال

ون
تا ده کیلومتر۵۲۰/۰۰۰ ریال
مازاد بر ده کیلومتر ۵۹۰/۰۰۰ ریال

مینی بوس
تا ده کیلومتر ۴۷۰/۰۰۰ ریال
مازاد بر ده کیلومتر۵۲۰/۰۰۰ ریال