معاون فرماندار ماسال نرخ مصوب نان در شهرستان  ماسال را ابلاغ کرد.

به گزارش ندای گیلان، قربان خوشحال در جلسه شورای آرد و نان شهرستان ماسال با اشاره به مصوبه هیئت دولت و ابلاغیه استانداری در خصوص تعیین قمیت نان، گفت: با توجه به این مصوبه قیمت نان بربری یارانه ای 600 تومان و بربری آزاد 1200 تومان، لواش یارانه ای 200 تومان و لواش نرخ آزاد 300 تومان، سنگک یارانه ای 750 و سنگک آزاد 1200 تومان، تافتون یارانه ای 320 تومان و  تافتون آزاد 530 تومان مشخص شده است.