فرماندار شهرستان رشت با بیان اینکه برای بهبود معیشت و افزایش درآمد و رونق تولید باید در پایتخت برنامه ریزی و تصمیم گیری شود گفت: اما اینکه ما فقط تماشا کنیم امری نادرست است.

به گزارش خبرنگار ندای گیلان از رشت،میرشمس مومنی زاده فرماندار رشت صبح امروز در جلسه آموزش های مهارتی شهرستان اظهار داشت:آموزش های مهارتی در اشتغال و پرداختن به مسایل معیشتی از الویت های اصلی نظام است و حساسیت ویژه ای دارد.

وی افزود: مهارت آموزی بسیار مهم است و تمامی دهیاران و بخشداران و شهرداران باید از ظرفیت های موجود برای آموزش مهارت و ایجاد اشتغال بهره گیرند.

فرماندار شهرستان رشت با بیان اینکه برای بهبود معیشت و افزایش درآمد و رونق تولید باید در پایتخت برنامه ریزی و تصمیم گیری شود گفت: اما اینکه ما فقط تماشا کنیم امری نادرست است و مدیران محلی در روستاها و بخش ها و شهرستانها نباید خود را جدا ازاین چرخه بدانند.

و با اشاره به اینکه  اعتبارات مربوط به تسهیلات اشتغال روستایی ظرفیت بسیار خوبی است که دولت با وجود همه تنگناها محدودیت ها آنها را در اختیار ما قرار داده است افزود:اما در شهرستان رشت با همه پیگیری ها نتوانستیم سهم اشتغال را جذب کنیم.
مومنی زاده گفت :در شهرستان نرخ بیکاری بالایی داریم که موضوع مهارت آموزی از اینرو بسیار مهم است .

فرماندار رشت با بیان اینکه جلسات مختلف ازجمله اشتغال و کارگروه رفع منابع تولید باید منجر به خروجی و رفع مشکلات باشد گفت: مسوولان مربوطه در شهرستان رشت اشراف کافی بر امور مربوطه به حوزه شان داشته باشند و سرکشی از واحد های تولیدی و صنعتی و حمایت  از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران را مورد توجه قرار دهند.