اولين برف پاييزي ، در جاده‌هاي كوهستاني گيلان بارید.

به گزارش نداي گيلان: به نقل از راه وشهرسازي استان گيلان، در پي ورود سامانه سرد و بارش زا به استان گيلان و به دنبال آن كاهش نسبي دماي هوا بارش برف محور كوهستاني اسالم به خلخال وپونل به خلخال را سفيدپوش كرد.

اولين بارش برف پاييزي صبح امروز در محوركوهستاني اسالم به خلخال وپونل به خلخال آغاز شده و در اولين مرحله بارش برف، راهداران پرتلاش با كليه امكانات وماشين آلات راهداري در راهدارخانه لرزره اسالم و ساير محورهاي برفگير مستقر و در آماده باش كامل بسر مي برند.

هم اكنون در اغلب محورهاي ارتباطي گيلان بارش شديد باران ادامه دارد و آبگرفتگي وجاري شدن سيلاب در محورهاي كوهستاني ديلمان به آبي نام سياهكل با حضور راهداران درحال مرتفع شدن است ومشكل آبگرفتگي محور لاهيجان نيز برطرف شد.

در حال حاضركليه محورها ي ارتباطي استان باز وتردد جريان دارد ولي به دليل بارش شديد باران، شايسته است رانندگان باحفظ ملاحظات ايمني تردد کنند

هموطنان مي توانندبا شماره تلفن گوياي 141و شماره تلفن پاسخگوي 33311111–013به صورت شبانه روزي از آخرين وضعيت راه هاي گيلان باخبر شوند.