کارگران تعدیل شده شیلات گیلان خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه نوشته‌اند که در ادامه این سنگ‌اندازی‌ها، از هفته گذشته به آنان اجازه حضور در اداره کل شیلات گیلان داده نمی‌شود و مدیر کل و معاون منابع انسانی او حاضر به شنیدن سخنان آنها نیستند.

ندای گیلان:کارگران تعدیل شده شیلات گیلان خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه نوشته‌اند که در ادامه این سنگ‌اندازی‌ها، از هفته گذشته به آنان اجازه حضور در اداره کل شیلات گیلان  داده نمی‌شود  و مدیر کل و معاون منابع انسانی او حاضر به شنیدن سخنان آنها نیستند.

این ۲۶ کارگر تعدیل شده درباره پی‌گیری‌های بازگشت به کار خود نوشته‌اند: مراجعات مکرر اینجانبان نزد مقامات استان در استانداری گیلان، ‌فرمانداری بندر انزلی، نمایندگان مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های نظارتی و حتی وساطت و میانجیگری بعضی از مدیران ارشد استانی از جمله بازرس محترم کل و مدیر کل دیوان محاسبات تاکنون به دلیل اصرار مدیران شیلات در عدم به کار گیری اینجانبان و ارسال گزارشات غیرواقعی به مسئولین امر موثر واقع نشده و موفق به اشتغال نگردیده‌ایم.

آنان در این نامه تاکید کرده‌اند «اقدام اداره کل شیلات گیلان در عدم عقد قرارداد و شروع به کار اینجانبان ناشی از مسائل قانونی نیست بلکه از روی لجبازی و اعمال سلایق شخصی مسئولین شیلاتی است.»